ราคาน้ำมัน 24 พ.ย. 64 ลดลงทุกชนิด 20-60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 24 พ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 38.46 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 31.05 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 30.78 บาทต่อลิตร
  • E20 : 29.54 บาทต่อลิตร
  • E85 : 23.69 บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 28.69 บาทต่อลิตร
  • B20 : 28.59 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)