เยียวยากลุ่มเปราะบางเงินเข้าวันไหน ได้เท่าไหร่ เช็คที่นี่

ครม. อนุมัติแล้ว เยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ

เยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายครั้งแรกให้ในเดือน มิ.ย.นี้ รวม 2 เดือน จำนวน 2,000 บาท  ส่วนเดือน ก.ค. จะจ่ายอีกครั้ง 1,000 บาท  โดยกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

  • เด็กจากครัวเรือนยากจน (อายุตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน
  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,756 คน
  • ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน

จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ค. 63)