WATCH YOUR STEP

“WATCH YOUR STEP”: เพลงรักสไตล์อิเล็กโทรฟังก์ป๊อป จากหนุ่มๆ BUS

WATCH YOUR STEP” เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากวง BUS (บัส เพราะคุณคือแสงสว่างของฉัน) ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพลงนี้ผสมผสานสไตล์ดนตรีอิเล็กโทรฟังก์ป๊อป เข้ากับซาวด์ดนตรีฮิปฮอป

Read More