น้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

ปตท. บางจาก ปรับลดราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 5 เม.ย.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

  • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 : 45.76 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.35 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.08 บาทต่อลิตร
  • E20 : 37.24 บาทต่อลิตร
  • E85 : 30.54  บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมัน B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

อัปเดตล่าสุด  ราคาน้ำมัน